Telefonia

1

Telefonia

Telefononi në këtë numër, për të marrë informacionet për të cilat keni nevojë lidhur me telefoninë fikse.Operatorët do t’iu ndihmojnë me shumë kënaqësi për këto shërbime:

Aplikim për numër të ri telefoni

Shumë e thjeshtë. Ju telefononi në këtë numër dhe operatori/operatorja jonë, duke ju marrë disa të dhëna, do të plotësojë për ju një aplikim online, duke ia dërguar drejtorive përkatëse rastin tuaj. Drejtoria rajonale do t’iu kthejë përgjigje, për mundësinë e ofrimit të këtij shërbimi (së shpejti). Vazhdoni leximin

Advertisements

Numrat e emergjencës

albtelekom 2

Ju mund t’i telefononi FALAS, numrat e mëposhtëm të Emergjencës:

Policia 129
Zjarrfikesi 128
Shendetesore 127
Trafik 126

Konfigurimi i modemit

Konfigurimi i modemit wireless… Info

Konfigurimi i modemit Trendnet…Info

Konfigurimi i modemit TP Link 2…Info

Konfigurimi i modemit TP Link…Info Vazhdoni leximin